banner

Przesłanki zwolnienia z pracy nieefektywnego pracownika

Przesłanki zwolnienia z pracy nieefektywnego pracownika

W przypadku podjęcia decyzji o konieczności wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, pracodawca powinien podać przyczyny uzasadniające taką decyzję. Przyczyny te muszą być realne i konkretne. O tym jak rozumie się te przesłanki, napiszę innym razem. Dziś skupimy się na tym kiedy można wypowiedzieć pracownikowi zatrudnionemu na czas nieokreślony umowę o pracę, gdy efektywność tego pracownika nie satysfakcjonuje pracodawcy...

Czytaj dalej...

Ustalenie istnienia stosunku pracy

Ustalenie istnienia stosunku pracy

Temat, który chciałbym dziś poruszyć, jest niezwykle obszerny, dlatego niniejszy wpis będzie jedynie przyczynkiem do tego zagadnienia. W rzeczywistości gospodarczej istnieje kilka sposobów uregulowania stosunku prawnego pomiędzy dwoma podmiotami, w ramach których jeden z nich świadczy na rzecz drugiego pracę (rozumianą bardzo szeroko, jako każda czynność faktyczna wykonywana za wynagrodzeniem pieniężnym)...

Czytaj dalej...

1 2 3 4 5

Search

+